Campus FPCAT de la Mobilitat Sostenible UPC-Martorell

L'experiència

El Campus FPCAT de la Mobilitat Sostenible de la UPC a Martorell és un node de formació, d'innovació i de creació al voltant de la mobilitat més avançada. Concebut com un espai de coneixement connectat amb la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech (UPC) i la seva activitat acadèmica, configura un ecosistema singular en el qual la inserció i la qualificació de les persones és un eix central.

La indústria 4.0, la mobilitat, la robòtica, la intel·ligència artificial, la sensorització, la gestió de les dades, el software, la fabricació additiva, la digitalització i el transport sostenible són temàtiques vinculades al CAMS-UPC dels propers anys, un projecte flexible dissenyat per a l'adaptació a les necessitats de les empreses. L’ oferta formativa del CAMS es desenvoluparà paral·lelament a la transformació que viu l'àmbit de la mobilitat a Catalunya. S'hi impartirà formació professional inicial, formació professional per a la l'ocupació --també en modalitat dual-- i formació continuada per a les empreses del sector de l'automoció i la mobilitat.

La internacionalització i l'orientació professional de l'estudiantat són premisses clau en la formació que s'impartirà al CAMS-UPC, una oferta formativa en desenvolupament en la qual la reproducció de l'entorn real de l'empresa és un dels trets diferencials.

La UPC, una de les principals universitats tecnològiques del sud d'Europa, és l'agent impulsor del CAMS.